BÁNH XE PU LÕI SẮT HÀN QUỐC C700S-6

Materialtypeitemdiameter
(mm)
width
(mm)
turning radius
(mm)
Load
(kg)
height
(mm)
bearing
KOREAN IRON-CORE PUswivel125
150
200
50
50
50
133
146
163
250
300
350
212
225
265
duplex nearing
KOREAN IRON-CORE PUrigid125
150
200
50
50
50
250
300
350
212
225
265
duplex nearing

Sản Phẩm Liên Quan