BÁNH XE PU LÕI NHỰA HÀN QUỐC

Materialtypediameter
(mm)
width
(mm)
turning radius
(mm)
Load
(kg)
height
(mm)
bearing
KOREAN IRON-CORE PU (Elastic)swivel100
125
150
200
50
50
50
50
80
97
116
150
350
400
450
500
143
165
190
240
duplex nearing
KOREAN IRON-CORE PU (Elastic)rigid100
125
150
200
50
50
50
50
350
400
450
500
143
165
190
240
duplex nearing
KOREAN IRON-CORE PU (Elastic)side brake100
125
150
200
50
50
50
50
80
97
116
150
350
400
450
500
143
165
190
240
duplex nearing
KOREAN IRON-CORE PU (Elastic)complete brake100
125
150
200
50
50
50
50
80
97
116
150
350
400
450
500
143
165
190
240
duplex nearing

Sản Phẩm Liên Quan