Pallet xuất khẩu hàng: (1200x1000x145)

Pallet dùng để xuất khẩu hàng hóa 

Màu: đen

Giá: liên hệ

Kích thước: (1200x1000x145)mm+/-2%

Trọng lượng: 16+/-0.5kg

Số đường nâng: 4

Tải trọng động: 1000kg

Tải trọng tĩnh: 3000kg

Số nút chống trượt: 16

 

Sản Phẩm Liên Quan