PALLET PL04-LS

Pallet PL04-LS

Kích thước: 1000 x 600 x 100mm± 2%

Đường nâng: 2

Trọng lượng: 5.4 ± 0.2 kg

Tải trọng tĩnh: 1T

Số điểm chống trượt:  Tự chống trượt

Sản Phẩm Liên Quan