Pallet nhựa liền khối 1 mặt 497

pallet 6a pallet 6b

Pallet nhựa liền khối 1 mặt 497

Màu sắc : Xanh

Kích thước: 1200 x 1000 x 140 mm

Tải trọng tĩnh: 3,000 kg

Tải trọng nâng: 1,000 kg

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

Sản Phẩm Liên Quan