Pallet nhựa liền khối 1 mặt 496C

pallet 7a pallet 7b

Pallet nhựa 496C

Màu sắc : Xanh

Kích thước: 1200 x 1000 x 14 mm

Tải trọng nâng: 1,000 kg

Tải trọng tĩnh: 3,000 kg

Nguyên liệu: HDPE

Sản Phẩm Liên Quan