Pallet Nhựa 480

pallet 2a pallet 2b pallet 2c

Pallet nhựa 480

Kích thước:   1200 x 1000 x 150 mm

Trọng lượng: 11Kg +- 0.5 Kg

Tải trọng:      Tĩnh  2,400 Kg – Nâng 800 Kg

Sử dụng:       1 mặt 4 đường nâng.

Nguyên liệu:  HDPE – UV chính phẩm.

Giá: Liên hệ

Sản Phẩm Liên Quan