Pallet 2 mặt PL20-LK: ( 1200x1200x150)

Pallet Pl20-LK

PL20-LK là Pallet liền khối sử dụng 2 mặt có tải trọng cao, có nút chống trượt 2 mặt

Giá: Liên hệ

Kích thước: (1200x1200x150)mm+/-2%

Trọng lượng: 22.5+/0.5kg

Số đường nâng: 4

Tải trọng động: 2000kg

Tải trọng tĩnh: 5000kg

Số nút chống trượt: 32

Sản Phẩm Liên Quan