BÁNH XE PU LÕI SẮT ĐÀN HỒI HÀN QUỐC

Materialtypediameter
(mm)
width
(mm)
turning radius
(mm)
Load
(kg)
height
(mm)
bearing
KOREAN IRON-CORE PU (Elastic)swivel125
150
200
50
50
50
133
146
163
250
300
350
212
225
265
duplex nearing
KOREAN IRON-CORE PU (Elastic)rigid125
150
200
50
50
50
250
300
350
212
225
265
duplex nearing

Sản Phẩm Liên Quan